Seznam poraden

Základní školy

Gabriela Ježková
Odpovídá: Gabriela Ježková
Vystudovala český a francouzský jazyk a speciální pedagogiku na PdF MU v Brně. V minulosti absolvovala množství kurzů a seminářů (v oblasti výchovy, vzdělávání, osobního rozvoje), má několikaleté zkušenosti s výukou na základní škole, kde působila i jako metodička prevence, lektorováním a doučováním, založila základní školu, ve které se v současnosti realizuje.
Vstoupit do poradny

Psychologická

Helena Vlčková
Odpovídá: Helena Vlčková
Dětská psycholožka. Spolupracuje se společností Scio například na projektu druhanoha.cz, propagujícím "měkké dovednosti" jako doplněk k tradičním "tvrdým školním znalostem". Ráda pracuje s dětmi, protože jsou zcela nepředvídatelné a nutí ji neustále vymýšlet a tvořit. To platí i o jejích dvou synech. Má ráda cestování a kulturu, v zimě lyžování. Fascinuje ji historie, legendy a tajemné příběhy.
Vstoupit do poradny

Mateřské školky

Barbora Pelclová
Odpovídá: Barbora Pelclová
Vystudovala Střední pedagogickou školu a bakalářský obor Školský management. Pracovala jako učitleka mateřských škol, v jedné z nich také s integrovanými dětmi (Downův syndrom, DMO, děti cizinců), tři roky vedla mateřskou školu Perunova v Praze. V současné době je na mateřské dovolené.
Vstoupit do poradny

Inkluzivní vzdělávání - školní zralost, děti se specifickými potřebami a jejich integrace

Jana Petrů
Odpovídá: Jana Petrů
Působí jako učitelka na waldorfské škole v Praze v Jinonicích, ve své třídě integruje větší počet dětí se specifickými vývojovými potřebami, pečuje o těžce postiženou dceru. Působí jako mentorka začínajících učitelů. Zapojila se do kampaně společnosti EDUin Chci učit - medailonky inspirativních učitelů.
Vstoupit do poradny
Nejnovější články