Převzato ze serveru www.inovativnivzdelavani.cz

Kalendář akcí

10. 3. 2018
sobota 9:00
11. 3. 2018
neděle 18:00
Klíčové kompetence
Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko
zavřít

Pro ty, kteří potřebují posílit svou sebedůvěru, motivovanost,
akceschopnost a chtějí aktivně tvořit svůj životní projekt.
Nauč se pojmenovat a prezentovat své silné stránky,
ujasnit si svoji životní vizi a naplánovat své další kroky k její realizaci.


lektoři /// Silva Pýchová a Lukáš Kučera

https://www.skola21.com/rozvetvene-kurzy


více informací
28. 3. 2018
středa 17:00
1. 4. 2018
neděle 14:00
Seminář intuitivní pedagogiky
Kaprálův mlýn
zavřít
Prostor, ve kterém vzniká možnost setkat se s nedokonalostí života. Bezpečí, ve kterém můžeme poznávat vnitřní konflikty. Cesta je to klikatá, ale právě v tu chvíli žijeme, hrajeme naplno. Vše, co děláme, děláme nejlépe, jak jen to jde, a to v každém okamžiku. Můžeme dělat chyby, radovat se, plakat, prožívat hněv nebo jen tak odpočívat. Hledání autonomie namísto přizpůsobení … Termíny pro rok 2018: Jaro 28. 3 – 1. 4. 2018 Léto 2. – 8. 7. 2018 Podzim 24. – 28. 10. 2018 Místo: Jarní seminář proběhne v místě Kaprálův mlýn nedaleko Ochozu u Brna Lektoři Dieter Schwartz a Peter Živý Co seminářem můžete získat Klid -Můžete se naučit se procházet konflikty a složitostmi života s nadhledem. Pohyblivost – Můžete nalézt rovnováhu skrze rozhýbání těla. Mír – Můžete se naučit se nehodnotit ostatní a především přestanete hodnotit sebe. Odvahu – Můžete si dovolit přestat se bát dělat chyby. Tvořivost – Obnovíte svou kreativitu, anebo ji zušlechtíte. Všímavost – Třeba se Vám zbystří smysly. Hravost -Vaše dospělé já se může setkat s vaším vnitřním dítetem a tak si zapovídají. Sami sebe – Může se stát, že se o sobě dozvíte něco, co byste raději nechtěli vědět. Ale zase díky tomu se možná stanete člověkem, který umí žít a být sám sebou. Cena jarního semináře: 5400,- + jídlo (Peníze by neměly být překážkou k účasti, pokud nyní nemůžete zaplatit celé kurzovné, obraťte se na organizátora.) Při zaplacení celého roku je každý seminář levnější. Více info k semináři naleznete zde: http://intuitivnipedagogika.cz/trilety/ https://www.facebook.com/events/646318232205458/
více informací
11. 4. 2018
středa
11:00 - 19:00
NGO Market 2018
Forum Karlín
zavřít
///English version follows/// NGO Market, největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní Evropě pořádaný Nadací Forum 2000, je místem, kde se setkávají neziskové organizace a všichni, kteří se zajímají o společnost a svět, ve kterém žijí. Tato jedinečná jednodenní akce se od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje co do svého rozsahu i záběru. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají v rámci něj možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace. Letošní ročník ponese název "Příběhy občanské společnosti". Veletrh nabídne návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti neziskovek, včetně celodenního zábavného i vzdělávacího programu pro děti. Veřejnost se jej již tradičně účastní zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Neziskovým organizacím, které se chtějí na NGO Marketu prezentovat, doporučujeme se včas registrovat na: http://bit.ly/2mxfM6P . V případě zájmu o užší zapojení ve formě finančního nebo produktového partnerství nás neváhejte kontaktovat na ngomarket@forum2000.cz . Těšíme se s Vámi na viděnou 11. dubna 2018 ve Forum Karlín. _____ NGO Market, the largest trade fair of non-profit organizations in Central and Eastern Europe, which is organized by the Forum 2000 Foundation, is a place that gathers non-profit organizations and all those who are interested in society and the world we live in. This unique one-day event has been expanding ever since its establishment in 2000, both in size and in scope. Various NGOs active in education, volunteering, human rights, environmental issues, or other areas have the opportunity to present their projects to the general public, to build new partnerships, to attract and reach sponsors or volunteers, and to acquire new knowledge needed to successfully run their organizations. This year´s title is "The Stories of Civil Society". The trade fair offers visitors a rich accompanying program full of workshops, seminars and practical demonstrations of NGO daily activities, including a full-day entertaining and educational program for children. The entry for public is traditionally free of charge with no registration needed. The NGOs willing to participate are advised to timely register at http://bit.ly/2myU8is . In case you are interested to engage in NGO Market in the form of a financial or product internship, do not hesitate to contact us at ngomarket@forum2000.cz . We look forward to seeing you on April 11, 2018 in Forum Karlin. https://www.facebook.com/events/1967993383217178/
více informací