Nejnovější články

Cizí jazyk – nezbytná součást základního vzdělání

Cizí jazyk – nezbytná součást základního vzdělání

Během posledního desetiletí dochází k politickým změnám, kterých je Česká republika již neodmyslitelnou součástí. Především náš vstup do Evropské Unie z nás dělá jednu sedmadvacetinu velkého evropského celku a to s sebou přináší i vyšší nároky na znalosti cizích jazyků....

Přeplněné třídy potlačují výjimečnost dítěte

Pomalu, ale jistě dorůstají „Husákova vnoučata“. Potomci silných ročníků ze sedmdesátých let se hlásí o své místo ve školních lavicích. Zatímco některé školy následkem toho musí děti odmítat, jiné pořád zápasí o každého prvňáčka. Dostávají totiž peníze „na hlavu“ a vysoký...
Děti s odkladem školní docházky a jak se jim věnovat

Děti s odkladem školní docházky a jak se jim věnovat

O odkladu školní docházky rozhodují nejen rodiče, ale i lékař či poradenská služba a škola nebo školka. Nezralost pro první třídu může být totiž fyzického, psychického nebo sociálního rázu. Většinou však jde o kombinaci více faktorů.
Jak probíhá domácí vzdělávání v USA?

Jak probíhá domácí vzdělávání v USA?

Ve Spojených státech je metoda domácího vzdělávání stále populárnější. Proč tomu tak je? Od devadesátých let klesá úroveň výsledků na státních školách a naopak děti vzdělávané doma mají výsledky velmi dobré. Učitel, který má na starosti celou třídu, se totiž nemůže věnovat...
Děti s ADHD a složení potravy

Děti s ADHD a složení potravy

Lépe korigovat hyperaktivitu a poruchy pozornosti u dětí trpících ADHD pomůže správné složení potravin, kterých se dítěti dostává. Oficiální medicína se ještě úplně neztotožnila s názorem, že existuje souvislost mezi složením potravy a alergiemi či duševními onemocněními....
Druhý cizí jazyk, sport a hudební nástroj u předškolních dětí

Druhý cizí jazyk, sport a hudební nástroj u předškolních dětí

O tom, jak vychovávat děti v předškolním věku existuje spousta publikací a názorů. Nelze jednoznačně určit, co je pro děti nejlepší. V tomto případě nelze generalizovat, protože každé dítě je individualita a potřebuje péči na míru. Mezi často diskutované otázky patří problematika...

Šikana a kyber šikana je rozšířenější, než se předpokládalo

Dříve se předpokládalo, že šikana se objevuje čas od času, ale výzkumy dokazují, že šikana je častý jev na základních i středních školách. Dá se definovat jako trvalé agresivní jednání jednoho žáka vůči druhému s úmyslem způsobit utrpení. Šikana existuje fyzická, slovní...
Zralé na zápis do školy?

Zralé na zápis do školy?

Školní zralost bývá často určována jako stadium, kdy je dítě schopné zapojit se do kolektivu, aktivně se účastnit procesu výuky a jednat samostatně. Již z této definice vyplývá, že nemá žádný smysl učit se s dětmi napřed třeba čtení, psaní nebo počty....

Stres spojený s nástupem do první třídy

Dítě je ve škole vystaveno různým druhům stresu, studijní nároky u některých dětí mohou vyvolat úzkost i strach. Takzvaný školní stres se objevuje u žáků, kteří jsou často káráni, kterým se zdá probíraná látka těžká, a mají pocit, že to nezvládají a u těch, kteří mají problémy...

Pomozte svým dětem rozvíjet mozek

Pro rodiče předškolních dětí je důležité vědět, jak pomoci svým dětem při rozvíjení mozkové činnosti. Právě předškolní věk je zásadním obdobím, ve kterém se tvoří nervová spojení a je třeba posilovat mozkovou kapacitu. Nejde pouze o logická cvičení, ale i o smyslové hry,...